telefon:+48 71 31 11 374
Flash Movie

Drewniane place zabaw - producent • Projektowanie placów zabaw

Place zabaw
- producent

System FIOR-E

"SYSTEM" – to uporządkowany układ elementów, pomiędzy którymi zachodzą określone relacje, które tworzą pewną całość.’ (Popularny Słownik Języka Polskiego – Warszawa 2001).

FIOR - to jedyna firma na rynku, której Modułowy System spełnia warunki tej definicji, a algorytm tworzenia zestawów zabawowych z części składowych (modułów) jest dostępny w Zakładzie Produkcyjnym.

Zbuduj swój własny zestaw zabawowy
Modułowy System FIOR-E jest innowacyjnym systemem tworzenia zestawów zabawowych. Nasze zestawy tworzone są z elementów składowych Modułowego Systemu FIOR-E. Największą zaletą jest to, iż tak stworzony zestaw będzie posiadał certyfikat bezpieczeństwa PN-EN 1176. Zatem, jeżeli mają Państwo własny pomysł na zestaw, zachęcamy do zbudowania własnej konstrukcji, a nasza pracownia projektowa sprawdzi państwa projekt i ewentualnie dokona pewnych modyfikacji.

Elementy składowe Modułowego Systemu FIOR-E
Elementy składowe Modułowego Systemu FIOR-E są podzielone na 8 grup, każda grupa to zbiór elementów o tych samych funkcjach:

 • Płaszczyzny
 • Drabinki skośne
 • Pomosty
 • Wejścia
 • Zejścia
 • Zjeżdżalnie
 • Wieże
 • Podesty
 • Urządzenia pomocnicze

Ogólne zasady projektowania
Przy projektowaniu i budowaniu zestawów w Modułowym Systemie FIOR-E należy stosować pięć następujących, podstawowych, zasad:

 1. Rozstrzygnąć czy zestaw ma być w całości lub w części dostępny dla dzieci do 36 miesięcy, czy też zastosować utrudniony dostęp, i odpowiednio dobrać poręcze, osłony i barierki.
 2. Posługując się podziałem na grupy określić funkcje zabawowe, które miałby realizować zestaw.
 3. Jeśli przy elemencie występuje wartość “H” (przybliżona wysokość swobodnego upadku), to z innych grup trzeba dobierać elementy o takiej samej wartości (elementy o innej wartości H nie będą konstrukcyjnie do siebie pasować). Na przykład do wieży z H=1500 będą możliwe do przyłączenia: zjeżdżalnia z H=1500, wejście-szczeble z H=1500, itd.
 4. Jeśli należy zastosować pomost pomiędzy wieżami lub podestami kwadratowymi, to trzeba tak je dobrać, aby różnica pomiędzy ich wartościami H odpowiadała podanej przy każdym pomoście wartości “H1-H2”. Na przykład przy połączeniu pomostu kwadratowego z H=800 z wieżą z H=1500 należy zastosować pomost z H1-H2=700.
 5. W strefie upadku urządzenia składowego nie może się znaleźć inne urządzenie składowe bezpośrednio z nim nie połączone. Wyjątek, ze względu na obły kształt i brak elementów poziomych poniżej poziomu podłogi, stanowią zejścia dla wież sześciokątnych.

W jaki sposób zbudować własny zestaw?
Konstrukcji zestawu w oparciu o system FIOR-E dokonuje się poprzez wybór odpowiednich elementów z prezentowanych powyżej grup Modułowego Systemu FIOR-E oraz przestrzegając ogólnych zasad projektowania. Dowolny zestaw można zaprojektować w prostych sześciu krokach:

 1. Wybór wieży/wież – wybieramy jedną lub parę wież.
 2. Dobór zjeżdżalni – do uprzednio wybranych wież dobieramy zjeżdżalnie. Należy zaznaczyć, iż nie każda wieża musi posiadać zjeżdżalnie.
 3. Dobór pomostów/podestów – wybrane wieże łączymy za pomocą pomostów, w razie potrzeby uzupełniając konstruowany zestaw o podesty.
 4. Dobór wejść/zejść – wybór wejść i zejść, które pozwolą na dostęp do urządzenia.
 5. Dobór płaszczyzn/drabinek skośnych – w zależności od upodobania możemy dodać płaszczyzny i drabinki skośne, które w znaczący sposób urozmaicą budowany zestaw.
 6. Uzupełnienie zestawu o niezbędne urządzenia pomocnicze – Za pomocą elementów pomocniczych należy zabezpieczyć niewykorzystywane ściany wież oraz ewentualnie umocować płaszczyzny z gruntem.

 

Państwa zestaw jest już gotowy!

Oczywiście możliwe są również zestawy bez wież,np. płaszczyzny w w czworoboku. Zatem można zacząć budowanie zestawu również od kroku 5.